متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )

قسمتی از متن پایان نامه :

توانمند سازی :

مهمترین عامل بهره مندی در سازمان ها و در نهایت کل جامعه ، منابع انسانی می باشد. تردیدی نیست که در شکوفایی هر جامعه ای بایستی در بهبود و پرورش نیروی انسانی توجه خاصی به پرورش کارکنان مبذول داشت. توانمندسازی یکی از مفاهیمی می باشد که در راستای بالندگی نیروی انسانی مطرح گردیده و فصل مشترک کلیه آنها ، واگذاری اختیار و مسئولیت بیشتر به کارکنان می باشد. توانمندسازی شامل اعطای قدرت، مسئولیت ، اختیارات بیشتر به کارکنان و مدیران جهت تصمیم گیری ، انجام بعضی فعالیت ها و کنترل بیشتر بر مشاغلشان می باشد. توانمند سازی عبارت می باشد از فرایند تسهیم قدرت با اعضای گروه تا بدین طریق احساس خود تاثیر آنها ارتقاء یابد. از نظر اسکات و جیف، توانمندسازی کارکنان، هم به نیاز سازمان به عملکرد بالا و هم به نیازهای حرفه ای ، اجتماعی و متعالی کارکنان مبتنی بر استقلال ، مطرح شدن ، خود هدایتی و رشد پاسخ می دهد. درگیر کردن و مشارکت دادن تعداد زیادی از افراد برای ساختن چشم اندازی از آینده سازمان ، تدوین استراتژی برای رسیدن به آنجا و کوشش برای تحقق اهداف را توانمند سازی گویند. ( فرنچ ، وندل ، 1999 ، ص 30 )

تصمیم گیری :

تصمیم گیری یک وظیفه مهم مدیریتی به مقصود انتخاب یک مجموعه اقدامات مناسب از بین چندین گزینه می باشد و توسعه سیستم تصمیم گیری بخشی کامل از یک سازمان می باشد. تصمیم گیری فرآیندی به مقصود بهبود کارایی عملیاتی سازمان می باشد که اهداف زیر را دنبال می کند. بهره گیری بهینه از منابع سازمان ، کنترل بهتر سازمان ، افزایش سودآوری سازمان و رقابت با رقبا (روحانی و مهری ، 1392). بی شک کیفیت تصمیم گیری علاوه بر توانایی تصمیم گیرنده، به جاری سازی اطلاعات مرتبط و ابزارهای در دسترس بری تحلیل اطلاعات وابسته می باشد که بدین مقصود لزوم بهره مندی از فناوری ها غیر قابل انکار می گردد. به گونه کلی تصمیمات سازمانی را می توان به دو دسته تقسیم نمود: تصمیمات برنامه ریزی شده و تصمیمات غیر برنامه ریزی شده که بسته به نوع تصمیم گیری ها نیازمند آن هستیم که اطلاعات نیز تغییر کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-1  اهداف کلی:

1-مطالعه اندازه تاثیر فناوری های جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان.

2- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد فناوری های جدید و بهره برداری مناسب از سیستم.

که برای وصول به این اهداف اصلی لازم می باشد اهداف جزئی مشروحه ذیل نیز وصول شوند.

1-4-2  اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط بین آموزش کارکنان با فناوریهای جدید در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

2-تعیین ارتباط بین وجود اینترنت در سازمان به توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

3- تعیین ارتباط بین وجود شبکه های ارتباطی در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

4- تعیین ارتباط بین وجود نرم افزارهای مناسب در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

5- تعیین ارتباط بین وجود متخصصین رشته IT  در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

6- تعیین ارتباط بین سیستم های همکاری مشترک  DELدر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

7- تعیین ارتباط بین کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم اتوماسیون در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

8- تعیین ارتباط بین  شفافیت در انجام کارها [1]در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

 بهره گیری از فناوری اطلاعات، شفافیت در انجام کارها را افزایش می دهد [1]

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )  با فرمت ورد