متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف عملیاتی واژه ها و متغیر ها

فناوری :

برای فناوری تعاریف گوناگونی ارائه شده می باشد که اگر چه هر یک در قالب عبارات مختلف اظهار شده اند اما همه آنها دارای وجوه مشترکند. جندرون فناوری را هرگونه دانش کاربردی سیستماتیک مبتنی بر تجربه و یا تئوری های علمی می داند که در روش ها و مهارت های تولید ، سازمان ها و یا ماشین آلات به کار رفته می باشد. ( قاضی نوری ، 1383 ).

فناوری مجموعه ای از روش ها ، تجربیات و علوم عملی می باشد که انسانها برای تسلط بر محیط و حل معضلات مربوطه به ارتباط خود با محیط به کار می برند. ( محمد زاده، 1380، ص85 ).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از نگاه براون ، فناوری مصنوعات مورد بهره گیری برای دستیابی به مقاصد کاربردی ، همراه با دانش لازم برای تولید و به کارگیری این مصنوعات می باشد. به هر حال همانطورکه از تعاریف مستفاد می گردد، فناوری اصطلاحی می باشد قراردادی که دارای مضامین زیادی می باشد و نویسندگان مختلف هر یک این واژه را به گونه ای تعریف و به آن از زاویه به خصوصی نگاه کرده اند، بعضی از آنها در تعاریف خود از فناوری ، بر ماشین آلات مورد بهره گیری تاکید کرده اند و بعضی تاکیدشان بر دانش مورد بهره گیری می باشد. و گروهی به تمایل بشر و ماشین تاکید کرده و گروهی دیگر توجه خود را به مواد ، به عنوان بخشی از فناوری معطوف داشته اند. فناوری های جدید مورد بحث در این پژوهش شامل موارد زیر می باشد :

1- فناوری آموزش کارکنان  2- وجود اینترنت در سازمان   3-وجود شبکه های ارتباطی  4- وجود نرم افزارهای مناسب  5-  وجود متخصصین رشته     IT   -6سیستم های همکاری مشترک-7    کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم  8 -شفافیت در انجام کارها با بهره گیری از اطلاعات.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1  اهداف کلی:

1-مطالعه اندازه تاثیر فناوری های جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان.

2- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد فناوری های جدید و بهره برداری مناسب از سیستم.

که برای وصول به این اهداف اصلی لازم می باشد اهداف جزئی مشروحه ذیل نیز وصول شوند.

1-4-2  اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط بین آموزش کارکنان با فناوریهای جدید در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

2-تعیین ارتباط بین وجود اینترنت در سازمان به توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

3- تعیین ارتباط بین وجود شبکه های ارتباطی در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

4- تعیین ارتباط بین وجود نرم افزارهای مناسب در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

5- تعیین ارتباط بین وجود متخصصین رشته IT  در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

6- تعیین ارتباط بین سیستم های همکاری مشترک  DELدر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

7- تعیین ارتباط بین کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم اتوماسیون در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

8- تعیین ارتباط بین  شفافیت در انجام کارها [1]در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

 بهره گیری از فناوری اطلاعات، شفافیت در انجام کارها را افزایش می دهد [1]

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )  با فرمت ورد