دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارائه روش تلفیقی با بهره گیری از مدل تعالی سازمانی و تحلیل شکاف به مقصود بهبود کیفیت خدمات ارائه شده

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. شناسایی عوامل اثر گذار بر کیفیت خدمات با بهره گیری از مدل تعالی سازمانی و تحلیل شکاف

1-5-1- اهداف فرعی:

  1. شناسایی عوامل دارای شکاف منفی میان انتظارات و ادراکات مشتریان با بهره گیری از مدل تحلیل شکاف.
  2. شناسایی عوامل دارای نقصان بر اساس مدل تعالی سازمان.
  3. اولویت بندی عوامل شناسایی شده اثر گذار بر کیفیت خدمات با بهره گیری از مدل تعالی سازمانی و تحلیل شکاف.
  4. ارائه مدلی تلفیقی تعالی سازمانی و تحلیل شکاف به مقصود بهبود کیفیت خدمات ارائه شده.

1-6- سوال‌های پژوهش

  1. عوامل اثر گذار بر کیفیت خدمات با بهره گیری از مدل تعالی سازمانی و تحلیل شکاف کدامند؟
  2. عوامل دارای شکاف منفی میان انتظارات و ادراکات مشتریان با بهره گیری از مدل تحلیل شکاف کدامند.
  3. عوامل دارای نقصان بر اساس مدل تعالی سازمان کدامند؟
  4. اولویت بندی عوامل شناسایی شده اثر گذار بر کیفیت خدمات با بهره گیری از مدل تعالی سازمانی و تحلیل شکاف چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارائه روش تلفیقی با بهره گیری از مدل تعالی سازمانی و تحلیل شکاف به مقصود بهبود کیفیت خدمات ارائه شدهبا فرمت ورد