متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )

قسمتی از متن پایان نامه :

ادبیات پژوهش

1- 2  مقدمه

در دنیای امروز، حوزه ارتباطات و تکنولوژی‌های وابسته به آن دستخوش تغییر و تحولات گسترده‌‌ای شده می باشد. بشر شاهد پیدایش نظام‌هایی از ارتباطات بوده که توزیع و انتقال سریع و گسترده پیام‌ها را از یک نقطه به نقطه دیگر امکان‌پذیر ساخته می باشد. این نظام‌ها، آغاز از طریق الکتریکی کردن اطلاعات، یکدست شده و سپس با پیشرفت‌های روزافزون تکنولوژی‌ها از راه دیجیتالی کردن آنها توانسته می باشد بر عوامل فضا، زمان و مکان غلبه کند. به دنبالِ این فرایند، اطلاعات به عنوان نماد (Symbol) و دستمایه توسعه همه‌جانبه و پایدار سازمان های مدرن شناخته شده و دیگر بدون دسترسی به آن هیچ‌گونه تحول چشمگیری قابل پیش‌بینی و میسر نیست. چنین وضعی سبب شده که در سال‌های اخیر محققان و دانشمندان، همه‌جا از انفجار اطلاعات[1]، انقلاب تکنولوژی‌های ارتباطی[2] عصر رایانه، عصر ماهواره و از همه مهم‌تر عصر الکترونیک یا عصر رسانه‌های الکترونیک  (Electronic)  Media Age    سخن به میان آورند و عصر جدید را با این تعابیر تعریف کنند. به نظر این صاحب‌نظران، با شرایط جدید، سازمان های جدیدی در حال شکل‌گیری و ظهور می باشد که دارای ویژگی‌های ماهواره‌ای هستند و با تعبیر سازمان های اطلاعاتی[3]  نیز تعریف می گردد. تأثیر اطلاعات در دنیای امروز بسیار پیچیده و شگرف و پیچیده     می باشد به گونه ای که عصر فعلی را عصر انفجار اطلاعات می نامند. از طرفی به همین دلیل کاربرد فناوریهای جدید نیز در سازمانها به سرعت در حال گسترش می باشد و سازمان ها جهت رسیدن به اهداف خود نیازمند بهره گیری از فناوریهای جدید می باشند سازمان ها بایستی با فناوریهای جدید متناسب شوند. کامپیوترها داده های فراوانی را به دست می دهند اما این داده ها اطلاعات نیستند. اطلاعات داده هایی می باشند که به آنها هدف و ارتباط با کار بخشیده شده می باشد. قدرتمند شدن رایانه ها از نظر سرعت پردازشی ، گسترش دانش شبکه ها ، توسعه تجهیزات ارتباطات و مخصوصا اینترنت باعث موجب شده تا تبادل ، اشتراک و توزیع اطلاعات به سرعت انجام گردد. ( صرافی زاده ، 1388 ، ص 149 )

فناوریهای جدید در عصر تغییرات و تحولات شتاب دهنده محیطی تأثیر حیاتی در ادامه بقای سازمان ها دارند. فناوری این امکان را فراهم می سازدکه با پردازش سریع اطلاعات امکان کنترل و هماهنگی ساختارهای پیچیده تر را داشته باشد. به علاوه فناوری اطلاعات موجب می گردد عملکرد سازمان و مدیریت با انسجام و بازخورد سریع صورت پذیرد. ( اوتار خانی، 1387،ص 20 )

بکارگیری فناوری اطلاعات به افزایش دانش و آگاهی کارکنان و نیز غنی شدن محتـوای مشـاغل        مـی انجامـد . دانـش کارکنـان موجب تسلط حرفه ای آنها بر سازمان می گردد و اگر جمله معروف «دانش توانایی می باشد» را بپذیریم، آنگاه می توانیم ادعا کنـیم ، در سازمانی که فناوری حاکم می گردد، کارکنان از قدرت و توانایی بیشتری برخوردارند(کارکنان توانمند هستند). تفویض اختیار به رده های پایین سازمان، کاهش قدرت سنتی مدیران و جابجایی قدرت از دستاوردهای دیگر این فناوری می باشد.

[1] Information Explosion

[2] Information Technologies Revolution

[3] Infromation Organization

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1  اهداف کلی:

1-مطالعه اندازه تاثیر فناوری های جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان.

2- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد فناوری های جدید و بهره برداری مناسب از سیستم.

که برای وصول به این اهداف اصلی لازم می باشد اهداف جزئی مشروحه ذیل نیز وصول شوند.

1-4-2  اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط بین آموزش کارکنان با فناوریهای جدید در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

2-تعیین ارتباط بین وجود اینترنت در سازمان به توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

3- تعیین ارتباط بین وجود شبکه های ارتباطی در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

4- تعیین ارتباط بین وجود نرم افزارهای مناسب در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

5- تعیین ارتباط بین وجود متخصصین رشته IT  در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

6- تعیین ارتباط بین سیستم های همکاری مشترک  DELدر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

7- تعیین ارتباط بین کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم اتوماسیون در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

8- تعیین ارتباط بین  شفافیت در انجام کارها [1]در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

 بهره گیری از فناوری اطلاعات، شفافیت در انجام کارها را افزایش می دهد [1]

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )  با فرمت ورد