متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )

قسمتی از متن پایان نامه :

2   تعریف فناوریهای جدید اطلاعاتی و جنبه های مختلف آن

شاید امروزه یکی از معضلات تعریف فناوری های جدید اطلاعاتی باشد . هر کس با توجه متفاوت ، تعریف متفاوتی از فناوری های جدید اطلاعاتی ارائه می کند . لذا بهترین روش برای تعریف چنین موضوع گسترده ای ، ارائه مفاهیم و ایده های مرتبط با آن می باشد . تعریف فناوری های جدید اطلاعاتی به دلیل ماهیت تغییر پذیری آن بایستی همراه با یک توجه دینامیک باشد تا استاتیک. نتیجه اینکه به گونه ای بایستی در باره فناوری های جدید اطلاعاتی سخن گفت به شناخت آن کمک کند . فناوری های جدید اطلاعاتی بیشتر یک استراتژی ، اندیشه ، فکر و ابزار در حوزه انسانها همراه با نوآوری می باشد . تعریف فناوری های جدید اطلاعاتی را می توان به یکی از این جنبه های مهم مرتبط دانست .

2-2- 2-1   تأثیر استراتژیک اطلاعات

اکثریت رهبران سازمانها اطمینان یافته اند که مدیریت اطلاعات ، مهمترین عامل موثر در عملکرد سازمانی و برتری رقابتی می باشد . اکنون بیش از پیش روشن شده می باشد که اهمیت محوری اطلاعات از آنجاست  که کنترل آن به دست مدیران اطلاعات سپرده گردد . تصمیم گیری درمورد شبکه های اطلاعات و سایر کاربرد های انفجار تکنولوژی ، امروزه در حوزه مسئولیت مدیریت عالی سازمان می باشد . اما اگر مدیر عالی سازمان بایستی این تصمیمات را اتخاذ کند . پس تأثیر اطلاعات چه خواهد بود ؟ کارکنان اطلاعات در آینده مسئولیتهای کلیدی متعددی را بر عهده خواهند داشت . این قسمت  محل گرد آوری تخصصهای فنی می باشد . به عنوان رابط در کاربرد های فزاینده علمی و تکنولوژیکی اقدام می کند . رهبری لازم را در توسعه کاربرد های مربوط به مقصود ارائه خدمت به مدیریت عالی سازمان فراهم می آورد و سیستمهای  حمایتی لازم را برای عملی کردن تصمیمات عمده سازمانی به گونه ای مستمر طرفداری می کند ( بک هارد و پریتچارد ، 87 )

کیفیت اطلاعات و کارایی فرایند آن ، در صحیح ، مرتبط ، به موقع و مطلوب بودن آن جلوه گر می گردد . سرعت اقدام مدیر در تصمیم گیری و درستی تصمیم او بستگی تام به کم و کیف اطلاعاتی دارد  که در دسترس او قرار   می گیرد . همچنین باز خورد اطلاعاتی  و تصمیم ؛ امکان اصلاح تصمیمات و غنی سازی آنها را برای مدیران فراهم می سازد ( طالقانی ،1382، ص 2  )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1  اهداف کلی:

1-مطالعه اندازه تاثیر فناوری های جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان.

2- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد فناوری های جدید و بهره برداری مناسب از سیستم.

که برای وصول به این اهداف اصلی لازم می باشد اهداف جزئی مشروحه ذیل نیز وصول شوند.

1-4-2  اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط بین آموزش کارکنان با فناوریهای جدید در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

2-تعیین ارتباط بین وجود اینترنت در سازمان به توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- تعیین ارتباط بین وجود شبکه های ارتباطی در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

4- تعیین ارتباط بین وجود نرم افزارهای مناسب در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

5- تعیین ارتباط بین وجود متخصصین رشته IT  در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

6- تعیین ارتباط بین سیستم های همکاری مشترک  DELدر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

7- تعیین ارتباط بین کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم اتوماسیون در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

8- تعیین ارتباط بین  شفافیت در انجام کارها [1]در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

 بهره گیری از فناوری اطلاعات، شفافیت در انجام کارها را افزایش می دهد [1]

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )  با فرمت ورد