متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )

قسمتی از متن پایان نامه :

2     فناوریهای جدید یک سری مفاهیم و فکر می باشد

صرف نظر از بعد استراتژیک در فناوریهای جدید اطلاعات ، و ابزار و اسباب کار از سوی دیگر ، فناوریهای جدید اطلاعات شبیه یک فکر و اندیشه برای انجام بهینه و موثرتر کارهاست . از آنجا که فناوریهای جدید اطلاعات تنها در قالب بسته نرم افزاری یا سخت افزاری و یا ترکیب آنها قابل تعریف و کاربری نیست ، لزوم ایجاد فکر و اندیشه قوی و جامع برای ترکیب ابزارها برای اجرای اهداف و عملیات و ارتباطات نیز یکی دیگر از ابعاد گسترده و  شگفت انگیز فناوریهای جدید اطلاعاتی می باشد . با این تعبیر ، ابزار و اسباب نرم افزاری و سخت افزاری در فناوریهای جدید اطلاعات بیشتر شبیه مواد خامی می مانند که مطابق نیاز ، با هم ترکیب شده و کار خاصی را انجام می دهند . در سازمانها ، بایستی یک استراتژی برای بهره گیری از فناوریهای جدید اطلاعات وجود داشته باشد و پس از آن ، فکر و اندیشه جهت ترکیب و بکارگیری ابزار فناوریهای جدید اطلاعات بکارگرفته گردد ، و در انتها به مرحله اجرایی و بهره گیری از فناوریهای جدید اطلاعات رسید . با این توضیحات ، ابزار مشابه در سازمانهای حتی مشابه، می تواند کاربرد متفاوتی داشته باشد.

2-2- 2-3     فناوریهای جدید یک سری ابزار می باشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به هر آن چیز که موجب جمع آوری ، گردش ، پردازش و انتقال اطلاعات و پیامها بدون محدودیتهای مکانی و زمانی باشد فناوریهای جدید اطلاعات گفته می گردد . رایانها ، شبکه های رایانه ای ، انواع نرم افزارها و …. همه در حوزه فناوریهای جدید اطلاعات جای می گیرند . سازمانها نیز بهره گیری از فناوریهای جدید اطلاعات را سالها تجربه کرده اند،  اما آن چیز که تا کنون در سازمانها مطرح بوده ، طبق تعاریف جدید از فناوریهای جدید اطلاعات ، نمی توانست کاربرد موثر و شایسته این پدیده عظیم را پاسخگو باشد . شاید موفق ترین سازمانها در بهره گیری از سخت افزار و نرم افزارهای رایانه ای و ارتباطات ، بدون استراتژی و اندیشه بهره گیری از فناوریهای جدید اطلاعات ، کمترین بهره را از آن برده اند . طبیعی می باشد که ترکیب استراتژی ، فکر و اندیشه ، تجهیزات و ابزار ، همگی می توانند براساس یک طرح اجرایی کامل و گویا ، مزایا و فرصتهای جدید و قابل توجهی را برای سازمانها ایجاد کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1  اهداف کلی:

1-مطالعه اندازه تاثیر فناوری های جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان.

2- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد فناوری های جدید و بهره برداری مناسب از سیستم.

که برای وصول به این اهداف اصلی لازم می باشد اهداف جزئی مشروحه ذیل نیز وصول شوند.

1-4-2  اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط بین آموزش کارکنان با فناوریهای جدید در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

2-تعیین ارتباط بین وجود اینترنت در سازمان به توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

3- تعیین ارتباط بین وجود شبکه های ارتباطی در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

4- تعیین ارتباط بین وجود نرم افزارهای مناسب در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

5- تعیین ارتباط بین وجود متخصصین رشته IT  در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

6- تعیین ارتباط بین سیستم های همکاری مشترک  DELدر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

7- تعیین ارتباط بین کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم اتوماسیون در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

8- تعیین ارتباط بین  شفافیت در انجام کارها [1]در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

 بهره گیری از فناوری اطلاعات، شفافیت در انجام کارها را افزایش می دهد [1]

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )  با فرمت ورد