سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه عوامل موثر در گرایش به سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی

بر اساس تحقیقات انجام شده، عوامل اساسی که منجر به سیستم ها و قوانین حاکمیت شرکتی مختلف در کشورها می گردد به تبیین زیر می باشد:

  • چارچوب های قانونی
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

متون زیادی در مورد مقایسه بین المللی سیستم های حاکمیت شرکتی هست. لاپورتا و همکاران در سال 1997 ارتباط بین سیستم های قانونی و حاکمیت شرکتی را در 49 کشور نمونه مورد مطالعه قرار دادند. آنها دریافتند که از بین سیستم های قانونی مرسوم (انگلیسی/ فرانسوی/ آلمانی و اسکاندیناوی) کشورهایی که قانون مدنی (قانون نوشته) دارند، به ویژه کشورهایی که سیستم قانونی آنها ریشه فرانسوی دارد، در مقایسه با کشورهایی که دارای قانون مبتنی بر عرف هستند، طرفداری های ضعیف تری از سرمایه گذاران انجام می دهند و بازارهای سرمایه آنها کمتر توسعه یافته می باشد. در کشورهای با قانون مبتنی بر عرف، قانون براساس قضاوت ها و آرای دادگاه ها شکل می گیرد، در حالی که در کشورهای با قانون مدنی، تنظیم کنندگان قانون نقشی حیاتی اعمال می کنند. در کشورهای با قانون مبتنی بر عرف حقوق سرمایه گذاران بهتر طرفداری می گردد و وجود تفاوت در اندازه طرفداری قانونی از سرمایه گذاران سبب تفاوت در ساختار مالکیت، تصمیمات مالی شرکتی و توسعه بخش بانکی خواهد گردید

همچنین قوانین حاکمیت شرکتی کشورهایی زیرا انگلستان، استرالیا، کانادا، نیجریه و کنیا به شدت بر طرفداری از حقوق سهامداران تاکید می کند، ضمن اینکه ایالات متحده آمریکا قانون حاکمیت شرکتی خود را تحت عنوان ساربنیز اکسلی (SOX) در سال 2002 با اهداف اصلی ارتقای مسوولیت پذیری شرکتی، افزایش افشای عمومی و بهبود کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و حسابرسی به مقصود طرفداری از سهامداران تدوین و تصویب نمود

به علاوه طبق پژوهش لاپورتا و همکاران، اجرای قانون در کشورهای دارای قانون مبتنی بر عرف به گونه معمول محکمتر و سختگیرانه تر از کشورهایی زیرا فرانسه، یونان، ایتالیا، آرژانتین و برزیل می باشد که ریشه قانون مدنی رومی/ لاتین دارند. به هر حال، در صورتی که قوانین طرفداری از سهامداران ضعیف باشد، سرمایه گذاران می توانند با بزرگ شدنِ خود بر قوانین ضعیف طرفداری از سهامداران، چیره شوند و ضعف قانون را در این زمینه پوشش دهند. در این ارتباط زمانی که ایتالیا سهامداران عمده زیادی داشت، اصلاحاتی را در راستای تقویت طرفداری از سرمایه گذاران و سهامداران جزء انجام داد تا ضرورتی به نگهداری سهام عمده نباشد و رشد اقتصادی افزایش یابد. ضمن اینکه دولت مجارستان نیز در سال 2004 چنین روشی را تعقیب نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف کلی:

هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.

اهداف فرعی:

  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استقلال و ترکیب و ویژگیهای هیات مدیره
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به افشا و شفافیت
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به حقوق مالکیت
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به جبران خدمات(حقوق و مزایا) مدیران و کارکنان
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدیریت ریسک
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به نظارت حسابرسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی  با فرمت ورد