متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهم اصول نظام بانکداری فعلی

نظام بانکداری فعلی بر اصولی استوار می باشد که اهم آن عبارتند از:

اصل اول: حذف ربا

اصل دوم: سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و عمرانی

اصل سوم: تعیین سود و بازده مورد انتظار

اصل چهارم: اصل ممنوعیت اعطای مضاربه وارداتی به بخش خصوصی و اولویت دادن به تعاونی ها و همچنین اعطای وام و الزام به پرداخت قسمتی از منابع بصورت قرض الحسنه به متقاضیان واجد شرایط.

اصل پنجم: نظارت

 

2-8) فعالیت‌های اقتصادی

شناخت فعالیت های مختلف اقتصادی و تطبیق هر یک از آن فعالیت ها به جهت مبادرت بانکها به اعطای تسهیلات اعتباری در زیربخشهای ذیربط، از ارکان اصلی تشخیص اولویت های اعتباری برای اجرای صحیح سیاست های پولی و لازمه صحت اقدام به قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشد. لذا در اجرای صحیح سیاست های پولی و با تأکید به رعایت حد مجازهای مقرر در بخش اقتصادی و اعمال نظارت های لازم توسط مسئولین محترم اداره امور شعب، ذیلاً به تشریح اجمالی بخشهای مختلف اقتصادی می‌پردازیم.

تعریف: مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی متشابه و متجانس را یک بخش اقتصادی گویند.(بانکداری داخلی ،تجهیزمنابع،هدایت و همکاران)

بخشهای اقتصادی عبارتند از:

1- بخش کشاورزی

2- بخش معدن

3- بخش صنعت

4- بخش مسکن و ساختمان

5- بخش … بازرگانی

6- بخش خدمات

2-9) اعطای تسهیلات اعتباری

بانکداری بدون ربا در ایران نیز همانند بانکداری در دنیا، جهت تحصیل سود یا تجهیز منابع، به تأمین نیازهای مالی و اعتباری فعالیت های اقتصادی مبادرت می کند منتهی با ابزارها و شیوه های متفاوت با بانکداری ربوی

دراین شیوه عموماً سرمایه گذاران و اعطای تسهیلات اعتباری در کلیه فعالیت های اقتصادی اعم از تولیدی، بازرگانی، خدماتی و مسکن و ساختمان و رفع احتیاجات ضروری بنگاههای اقتصادی، حسب مورد با بهره گیری از یکی یا چند معامله از معاملات چهارده گانه مشارکت مدنی- مشارکت  حقوقی- مضاربه- فروش اقساطی( مواد اولیه، ماشین آلات، مسکن) – اجاره به شرط تملیک پیش خرید تولیدات واحدهای تولیدی- (سلف) جعاله- سرمایه گذاری مستقیم- مزارعه- مساقات- خرید دین و قرض الحسن اقدام می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این پژوهش ضمن مطالعه ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانکهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی و تاثیر بانکها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات می‌پردازد.

بطور کلی هدف این پژوهش مطالعه علل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم می‌باشد

که اهداف ویژه شامل:

1- مطالعه تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.

2- مطالعه تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم   با فرمت ورد