متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )

قسمتی از متن پایان نامه :

  • اظهار مسئله:

مدیران به مقصود روبرو شدن با محیط و تحقق اهداف سازمانی خود با مد نظر قرار دادن متغیر های محیطی ضرورتاً بایستی محیط را تحلیل و متغیر های آن را شناسائی و تدبیر مناسب در بر خورد با آنها اتخاذ نمایند . این امر مستلزم برخورداری از اطلاعات به هنگام درون و برون سازمانی و نیز امکان بهره برداری بهینه از آنها را دارد . داشتن اطلاعات دقیق ، مرتبط و به هنگام و سریع باعث  بالا رفتن سرعت و دقت تصمیم گیری شده و جلوی انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت . یک مدیر کار آمد بدون داشتن  اطلاعات مورد نیاز خود ، قادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده نیست . ( صرافی زاده ،1380 ، ص 56 ) . امروزه تکنولوژی اطلاعات به مدیران کمک می کند ، دیوارهایی را که وظایف، محل های جغرافیایی و سطوح مدیریتی را از هم جدا می کنند فرو بریزند و شبکه جدیدی از روابط بین اعضای سازمان و برون سازمان به وجودآورند. مفهوم فناوریهای جدید بر این مساله دلالت دارد که سازمان اداری و در نتیجه ساختار سازمانی را  می توان با بهره گیری از تکنولوژی های موجود و اهداف و وظایف مرتبط با آن مورد بازنگری قرار داد. سیستمهای اطلاعاتی به مدیریت یاری می کند تا هر چه سریع تر اطلاعات دقیق را کسب نموده و به بهره گیری بهینه از آنها ، حداکثر کارآیی و تاثیر را بدست آورد . برای حل مسائل پیش رو که در هر سازمانی به وقوع می پیوندد از مراحلی همچون تشخیص درست مسئله ، مطالعه زمینه های مختلف حل مسئله ، انتخاب بهترین راه حل و اجرای آن و کنترل و حصول اطمینان از درست کارکردن راه حل، عبور می گردد. تنوع و گستردگی دانش پژوهان و جمعیت کلان زیر پوشش، جامعه المصطفی ص را بر آن داشت که در جهت خدمات دهی از بروزترین فناوریهای جدید بهره گیری نماید. در همین راستا از سوی کارشناسان راه حلی تحت عنوان فناوریهای جدید به سازمان مرکزی پیشنهاد گردید. از سال 87 به ترتیب فناوریهای جدید ، وجود اینترنت در سازمان ، وجود شبکه های ارتباطی، وجود نرم افزارهای مناسب ، وجود متخصصین رشته IT ، سیستم های همکاری مشترک (DEL ) ،کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات و همچنین شفافیت در انجام کارها،. به کارگرفته شده اند.

و تاکنون پژوهش علمی و کاربردی قابل توجهی جهت ارزیابی تاثیر فناوریهای جدید در سطح جامعه المصطفی صورت نگرفته می باشد. لذا انتظار می رود نتایج این پژوهش مورد توجه مدیران ارشد قرار بگیرد.در پژوهش حاضر، تأثیر فناری جدید به عنوان متغیر مستقل و توانمندسازی تصمیم گیری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده می باشد. در زیر به متغیر های اصلی پژوهش تصریح می گردد.

1- تأثیر آموزش کارکنان و مدیران با فناوری های جدید   2- وجود اینترنت در سازمان   3-وجود شبکه های ارتباطی  4- وجود نرم افزارهای مناسب     5-  وجود متخصصین رشته   IT   -6سیستم های همکاری مشترک-7   کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم-8   شفافیت در انجام کارها.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1  اهداف کلی:

1-مطالعه اندازه تاثیر فناوری های جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان.

2- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد فناوری های جدید و بهره برداری مناسب از سیستم.

که برای وصول به این اهداف اصلی لازم می باشد اهداف جزئی مشروحه ذیل نیز وصول شوند.

1-4-2  اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط بین آموزش کارکنان با فناوریهای جدید در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

2-تعیین ارتباط بین وجود اینترنت در سازمان به توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

3- تعیین ارتباط بین وجود شبکه های ارتباطی در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

4- تعیین ارتباط بین وجود نرم افزارهای مناسب در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

5- تعیین ارتباط بین وجود متخصصین رشته IT  در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

6- تعیین ارتباط بین سیستم های همکاری مشترک  DELدر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

7- تعیین ارتباط بین کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم اتوماسیون در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

8- تعیین ارتباط بین  شفافیت در انجام کارها [1]در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 بهره گیری از فناوری اطلاعات، شفافیت در انجام کارها را افزایش می دهد [1]

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )  با فرمت ورد