متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )

قسمتی از متن پایان نامه :

  • متغیرهای پژوهش

موضوعات پژوهش دارای مفاهیمی مجرد و ذهنی هستند. برای اینکه عملا پژوهش را انجام دهیم . مفاهیم بایستی به متغیر  تبدیل شوند. مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل می شوند که بتوانیم به آنها مقدار بدهیم و درجات آنها را تعیین کنیم. همچنین بایستی بین متغیر های وابسته ؛ مستقل و کنترل و بین متغیر های گسسته و پیوسته تفاوت قائل گردید. ( ایران نژاد ، 1382، ص47  ). در پژوهش حاضر تأثیر فناوریهای به عنوان متغیر مستقل و توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-6-1 متغیر مستقل

متغیر مستقل ، متغیری می باشد که انتظار می رود تغییر در متغیر وابسته را تبیین دهد متغیر مستقل، متغیر روشنگر می باشد. فرض می گردد که این متغیر علت متغیر وابسته می باشد ( ایران نژاد، 1382، ص 48). همانطور که تصریح گردید،  در این پژوهش تأثیر فناوریهای به عنوان متغیر مستقل می باشد که در ادامه تعریف نظری واژه ها اظهار می گردد.

1-6-2 متغیر وابسته

می توان گفت متغیر وابسته نتیجه متغیر مستقل می باشد. متغیر وابسته متغیر معیار نیز نامیده می گردد در این پژوهش توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان متغیر وابسته می باشد. که در ادامه تعریف نظری واژه ها اظهار می گردد.

1-7   تعریف عملیاتی واژه ها و متغیر ها

فناوری :

برای فناوری تعاریف گوناگونی ارائه شده می باشد که اگر چه هر یک در قالب عبارات مختلف اظهار شده اند اما همه آنها دارای وجوه مشترکند. جندرون فناوری را هرگونه دانش کاربردی سیستماتیک مبتنی بر تجربه و یا تئوری های علمی می داند که در روش ها و مهارت های تولید ، سازمان ها و یا ماشین آلات به کار رفته می باشد. ( قاضی نوری ، 1383 ).

فناوری مجموعه ای از روش ها ، تجربیات و علوم عملی می باشد که انسانها برای تسلط بر محیط و حل معضلات مربوطه به ارتباط خود با محیط به کار می برند. ( محمد زاده، 1380، ص85 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1  اهداف کلی:

1-مطالعه اندازه تاثیر فناوری های جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان.

2- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد فناوری های جدید و بهره برداری مناسب از سیستم.

که برای وصول به این اهداف اصلی لازم می باشد اهداف جزئی مشروحه ذیل نیز وصول شوند.

1-4-2  اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط بین آموزش کارکنان با فناوریهای جدید در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

2-تعیین ارتباط بین وجود اینترنت در سازمان به توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

3- تعیین ارتباط بین وجود شبکه های ارتباطی در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

4- تعیین ارتباط بین وجود نرم افزارهای مناسب در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

5- تعیین ارتباط بین وجود متخصصین رشته IT  در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

6- تعیین ارتباط بین سیستم های همکاری مشترک  DELدر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

7- تعیین ارتباط بین کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم اتوماسیون در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

8- تعیین ارتباط بین  شفافیت در انجام کارها [1]در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

 بهره گیری از فناوری اطلاعات، شفافیت در انجام کارها را افزایش می دهد [1]

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )  با فرمت ورد