سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

کمیته پاداش

30

این کمیته وظیفه دارد تا دستمزدها و پاداشهای اعضای هیئت مدیره و مدیریت ارشد را با در نظر داشتن منافع سهامداران تعیین نماید. زمانی که سیستم آنگلو-آمریکا اظهار داشت که بایستی برای همسویی منافع مدیران و مالکان، پاداشهایی برای آنها در نظر گرفته گردد، آغاز پاداشها بر اساس سود شرکت در نظر گرفته گردید. این موضوع حتی اگر باعث دستکاری سود توسط مدیریت نشود باعث دید کوتاه مدت مدیران می گردد و در بلندمدت سهامداران متضرر خواهند گردید. پس از آن برنامه های بلندمدت پاداش مطرح گردید. این برنامه هااگر جه باعث دید بلندمدت مدیران می گردد اما پیچیدگی آن باعث می گردد تا روابط بین این گونه پاداشها و عملکرد مدیران نامشخص بماند کما اینکه در بسیاری از شرکتهایی که دچاربحران شدند مدیران از اختیار خرید سهام زیادی برخوردار بودند و زمانی که از شرکت خارج می شدند پاداشهای زیادی را به خود اختصاص می دادند که به “خداحافظی طلایی” معروف شده بود. در زمان سقوط انرون اندازه اختیار خریدهای مدیران در حدود 96 میلیون سهم(13% سهام عادی) بود. دو نکته مهم قابل تصریح می باشد: اول، اختیار خریدها اکثرا به ضرر شرکت نیست و کم هزینه ترین راه پاداش مدیران می باشد تا اینکه کاهنده حقوق صاحبان سهام باشد. دوم، در قضیه انرون مشخص گردید که زیاد بودن تعداد اختیار خریدها باعث افزایش انگیزه در دستکاری سود شده بود. مشخص شده می باشد که مدیران ارشد انگیزه زیادی در بالا بردن قیمت سهام برای بهره گیری از اختیار خریدها دارند.(کیسی و همکاران، 2005)

در مرحله بعد با بهبود حاکمیت شرکتها کمیته ای ایجاد گردید که مهمترین وظییفه آن تعیین سیاستها و روشهای پاداش مدیران و در نهایت نیز تعیین اندازه پاداش مدیران بر اساس عملکرد آنها می باشد.

2-8-3 کمیته حسابرسی

این کمیته 3 وظیفه اساسی به تبیین زیر دارد:

  1. اطمینان یافتن از صحت گزارشهای مالی
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. اطمینان یافتن از کفایت کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک شرکت
  4. انتخاب حسابرسان مستقل برای شرکت

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف کلی:

هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.

اهداف فرعی:

  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استقلال و ترکیب و ویژگیهای هیات مدیره
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به افشا و شفافیت
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به حقوق مالکیت
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به جبران خدمات(حقوق و مزایا) مدیران و کارکنان
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدیریت ریسک
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به نظارت حسابرسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی  با فرمت ورد