متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

در عصری که محصولات به صورت فزاینده ای همگن شده اند، کیفیت خدمات از مهمترین منابع فرق و منحصر به فرد بودن می باشد.این امر پذیرفته شده می باشد می باشد که در یک دنیای رقابتی به گونه روزافزون، کیفیت و خدمات برجسته، از لازمه های ادامه حیات و موفقیت هستند. در بلند مدت، در برابر تهدید های بیرونی، فقط در صورتی می توان مقاومت نمود که موسسه برای مشتری به بهترین انتخاب درآید و وفداری مشتری کسب گردد(دائی کریم زاده و همکاران، 1392).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به ادعای پیتر دراکر” رضایت مشتری هدف و مقصود تمامی فعالیت هاست”.پس هر سازمان موفقی مایل می باشد خدماتی را ارائه کند که رضایت مشتریان را فراهم سازد.

حفظ مشتریان خوب، در بلند مدت، نسبت به جلب مشتریان جدید برای جایگزینی مشتریانی که با شرکت قطع ارتباط کرده اند، سودمند تر می باشد زیرا مشتریان قدیمی تجربیات مثبت خود رابه دیگران اظهار می کنند و به ایت ترتیب وسیله تبلیغ برای سازمان می شوند که در نتیجه هزینه جذب مشتریان جدید را کاهش می دهد.این مطلوب بویژه برای سازمان های ارائه دهنده خدمات بسیار مهم می باشد، زیرا شهرت و خوشنامی آنها و اظهار مزایا و نکات مثبت آنها از سوی دیگران منبع کلیدی برای مشتریان جدید می باشد.اندیشمندان و صاحبنظران علوم مدیریت با تأکید بر لزوم درک نیازها و خواسته های مشتریان، فعالیت های اصولی و علمی بازاریابی را رمز بقا و موفقیت سازمان ها دانسته اند(حسینی و همکاران، 1390).

در گذشته با در نظر داشتن ساختار دولتی و غیردولتی، یکسان بودن خدمات، خدمات سنتی و ابتدایی(صندوق داری) و فزونی تقاضای خدمات بانکی بر عرضه آن، ضرورتی جهت در نظر داشتن مفاهیم بازاریابی و فعالیت های مشتری مدارانه در بانک ها وجود نداشت و مردم نیز به دلیل عدم ارائه خدمات پویا و مدرن و همچنین بی توجهی به خواسته ها و تمایلات آنها و ارائه خدمات سنتی و یکسان رغبت چندانی جهت افزایش سطح و عمق ارتباط خود با بانک ها نداشتند، امروزه با ورود بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی، تحول وپویایی در بورس و دیگر موسسات مالی، شناسایی نیازها و خواسته های مشتریان و درک تمایلات آنها، راهکارهای دستیابی به منابع پایدار به مقصود کسب و ایجاد پتانسیل های مناسب و مستحکم مالی جهت افزایش تأثیر آفرینی در عرصه اقتصادی جامعه از مهم ترین دغدغه های مدیران بانک ها می باشد(دلاور، 1393).

با در نظر داشتن اینکه در بانک ها نیاز به نظام هایی جهت سنجش کیفیت خدمات ضروری می باشد، لذا ارزیابی اندازه انتظارات برآورده شده مشتریان از عملکرد فعالیت های بانک در ارئه خدمات، روش مناسبی برای سنجش کیفیت خدمات می باشد.پس بانک ها بایستی به گونه از علایق، نیازها، خواسته ها و انتظارات مشتریان آگاهی داشته، تا در بهبود مستمر کیفیت خدمات موفق تر اقدام نمایند زیرا که انتظارات مشتریان در حال تغییر می باشد و بایستی به این نکته توجه داشت که اندازه انتظارات برآورده شده مشتریان، عنصر اساسی برای ارزیابی نظام خدمات می باشد.

در نتیجه بر مدیران بانکها واجب می باشد که از نظرات مشتریان خود به گونه دائم مطلع شوند و سیاستها و تصمیماتی را اتخاذ و اجرا نمایند که با انتظارات مشتریان متفاوت نباشد(رحمتی، 1390).

پس بانک کشاورزی نیز به عنوان موسسه ای که خدماتی را به مشتریان خود ارائه می دهد جهت احراز موفقیت،ضرورتاً بایستی آمیخته و سیستم بازاریابی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. شناخت مهمترین عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی
  2. تعیین رتبه هر یک از عوامل شناسایی شده موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی

 

1-5. سؤالات پژوهش

  1. مهمترین عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی کدامند ؟
  2.  رتبه بندی عوامل شناسایی شده موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی  با فرمت ورد