متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )

قسمتی از متن پایان نامه :

دولت الکترونیک

یکی از مفاهیمی که در دهه‌های اخیر به گونه‌ای بسیار گسترده در جوامع پیشرفته مورد مطالعه قرار گرفته و حتی در بعضی مواقع با موفقیت به اجرا درآمده، مفهوم دولت الکترونیک می باشد. دولت الکترونیک، یک دولت دیجیتال بدون دیوار و ساختمان و دارای سازمانی مجازی می باشد که خدمات دولتی خود را به صورت بهنگام ارائه ‌می کند و موجب مشارکت آنان در فعالیت‌های مختلف اجتماعی سیاسی‌می گردد. تعریف دولت الکترونیکی با در نظر داشتن مقوله فناوری اطلاعات و لزوم گسترش آن در جوامع، کشور های مختلف جهان بر آن اند تا با پیاده سازی ساختارهای الکترونیکی گامی در جهت جامعه الکترونیکی بردارند. تعاریف متفاوتی به جهت پویایی فناوری اطلاعات و ارتباطات از دولت الکترونیکی ارائه می گردد که هر یک به جنبه ها و بعد خاصی از مفهوم دولت الکترونیکی می‌پردازند که همین امر مانع از تعریفی واحد که در برگیرنده تمامی ابعاد آن باشد ، می گردد.

تعریف: با در نظر داشتن مباحث فوق در این جا ما تعدادی از تعاریف را برای شما ارائه داده‌ایم: 1-در دسترس بودن دولت برای شهروندان در ۲۴ ساعت و هفت روز هفته جهت ارائه خدمات 2-ارتباط تمامی نهادهای دولتی با مردم از طریق بسترهای مناسب مخابراتی و اینترنت 3-بهره گیری از فناوری دیجیتال در نهادهای دولتی در جهت کاهش هزینه خدمات دولتی 4- تعهد به بهره گیری از فناوری مناسب برای ارتقای ارتباطات دولت با شهروندان و سازمانهای وابسته به دولت و به تعبیری گسترش دموکراسی ، ارتقای شأن و منزلت بشر ، طرفداری از توسعه اقتصادی ، توسعه عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم        5- شیوه ای برای دولتها به مقصود بهره گیری از فناوری اطلاعات و فناوریهای جدید می باشد که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت آنها و ارائه فرصتهای گسترده برای مشارکت در فرایندها و نمادهای مردم سالار می دهد.  در واقع تمامی تعاریف بالا دارای هدف یکسانی دارند اما نکته مهم آن می باشد که دولت الکترونیکی نه تنها با کاهش معضلات بروکراتیک، راه و رسمی جدید در عرصه ارتباطات بین دولت و شهروندان در جهت رفع احتیاجات آنها می باشد به همین جهت دولت الکترونیکی راه و روشی جدید برای اداره حکومت می باشد و برای همگام شدن با جامعه حهانی هیچ گریزی از آن نیست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-1  اهداف کلی:

1-مطالعه اندازه تاثیر فناوری های جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان.

2- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد فناوری های جدید و بهره برداری مناسب از سیستم.

که برای وصول به این اهداف اصلی لازم می باشد اهداف جزئی مشروحه ذیل نیز وصول شوند.

1-4-2  اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط بین آموزش کارکنان با فناوریهای جدید در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

2-تعیین ارتباط بین وجود اینترنت در سازمان به توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

3- تعیین ارتباط بین وجود شبکه های ارتباطی در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

4- تعیین ارتباط بین وجود نرم افزارهای مناسب در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

5- تعیین ارتباط بین وجود متخصصین رشته IT  در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

6- تعیین ارتباط بین سیستم های همکاری مشترک  DELدر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

7- تعیین ارتباط بین کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم اتوماسیون در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

8- تعیین ارتباط بین  شفافیت در انجام کارها [1]در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

 بهره گیری از فناوری اطلاعات، شفافیت در انجام کارها را افزایش می دهد [1]

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )  با فرمت ورد