متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم

قسمتی از متن پایان نامه :

) ابزارهای اعتباری

در قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطای تسهیلات اعتباری با بهره گیری از ابزارهای مختلف معاملاتی تحت عناوین متفاوت معاملات اسلامی صورت می‌گیرد که با عنایت به مالکیت و اقتضای هر یک از معاملات در اعطای تسهیلات اعتباری امکان بهره گیری از یک یا چند مورد از ابزارهای معاملاتی هست.( مقالات استهلات امتیازی- بانک ملی- ص 151)

2-10-1) مشارکت حقوقی

مشارکت حقوقی یکی از ابزارهای می باشد که در جهت تأمین قسمتی از سرمایه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در شرف تأسیس و یا دایر بکار گرفته می گردد. بانک در جهت افزایش تولیدات در بخشهای مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، مسکن.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

خدمات، بازرگانی و که به افزایش عرضه کالا و خدمات منجر خواهد گردید، با تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های در شرف تأسیس و یا خرید تعدادی از سهام جدید شرکت های موجود که به مقصود توسعه و تکمیل، اقدام به انتشار سهام جدید بنماید و یا خرید سهام موجود شرکتها، مبادرت به مشارکت حقوقی می‌نماید.

2-10-2) مشارکت مدنی[1]

مشارکت مدنی عبارتست از در آمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به مقصود انتفاع طبق قرارداد.

2-10-3) مضاربه

عقدی که بر اساس قرارداد بین دو طرف منعقد و به موجب آن یکی از طرفین( مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می گردد با قید اینکه طرف دیگر( عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند. به موجب تعریف فوق در معاملات مضاربه بانک می‌تواند به مقصود ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی( داخلی، واردات و صادرات) به عنوان بانک یا سرمایه گذار سرمایه نقدی ( منابع) لازم را در اختیار متقاضی واجد شرایط به عنوان عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهد. بانک در اعطای تسهیلات مضاربه مکلف می باشد به تعاونی های قانونی اولویت دهد.

[1] – joint renture

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این پژوهش ضمن مطالعه ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانکهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی و تاثیر بانکها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات می‌پردازد.

بطور کلی هدف این پژوهش مطالعه علل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم می‌باشد

که اهداف ویژه شامل:

1- مطالعه تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.

2- مطالعه تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم   با فرمت ورد