سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

در دنیای امروز تغییر نیازهای روز افزون مشتریان و مردم ، خواسته‌های بعضاً متفاوت ذینفعان، پیچیدگی‌ قوانین و مقررات و تکنولوژی انجام کار و … در نظر داشتن ساختارحاکمیت شرکتی را فراهم نموده تا از طریق آن اهداف شرکتها تنظیم و روشهای نیل به آن اهداف و نحوه نظارت بر عملکردآنها تعیین می ‌گردد.

حاکمیت شرکتی در موفقیت شرکت و رفاه جامعه، تأثیر مهم وتعیین کننده ای دارد. شکستها و رسوایی های اخیر شرکتهایی مانند انرون[1]، ورلدکام، و گلوبال کراسینگ[2]، که نتیجه ضعف در سیستم های حاکمیت شرکتی می باشد، توجه عموم را به بهره گیری فرصت طلبانه مدیریت از درآمدهای شرکتها جلب نمود و احساس نیاز به بهبود و تشکیل مجدد حاکمیت شرکتی را در سطح بین الملل روشن ساخته می باشد(پترا[3]،2005). در پاسخ به این شکست، ایالات متحده، در جولای 2002، قانون ساربنیز- آکسلی[4] 2002 را منتشر نمود. این قانون حاوی بازسازیهایی در زمینه حفاظت از حقوق سرمایه گذاران از طریق بهبود روشهای شفاف سازی در شرکتها می باشد. در این راستا گزارشاتی مشابه مانند گزارش هیگز[5] در سال 2003 و گزارش اسمیت[6] در بریتانیا منتشر گردید. (سلومن و سلومن[7]، 2005)

حاکمیت شرکتی موثر با ایجاد تعادل میان قدرت و انعطاف رویه های حاکمیتی قابل دستیابی می باشد. بایستی در نظر داشت که حاکمیت خوب به تنهائی باعث به وجودآمدن شرکتهای خوب نمی گردد زیرا این مسئله به ماهیت رهبری و استراتژیهای شرکت نیز بستگی دارد اما حاکمیت بد حتما باعث نابودی شرکت می گردد.

تدوین یک سیستم حاکمیت شرکتی کارا و بیشینه کننده ارزش، برای اکثر ملتها اهمیت فزاینده ای دارد و از سوی دیگر ایجاد چنین سیستمی برای کشورهایی که قصد اجرای برنامه های خصوصی سازی به ویژه از طریق انتشار سهام دارند به صورت یک الزام سیاسی و اقتصادی در آمده می باشد.(رضایی،1386،3)

تحقیقات تجربی انجام شده در مورد بحران آسیا نشان می دهد کشورهایی که از لحاظ استانداردهای شرکتی به خصوص از نظر حقوق سهامداران اقلیت در سطح پایینی قرار داشته اند دچار بیشترین افت نرخ برابری پول و نزول بازارهای سرمایه شده اند. پس ایجاد زیر ساخت حاکمیت شرکتی میتواند گامی در جهت سلامت اقتصادی کشور و حفظ حقوق سهامداران بطور اخص شهروندان به گونه عام باشد.به علاوه فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی روز در ایران می باشد. به مقصود خصوصی سازی لازم می باشد که دولت اندازه حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلا در اختیار دولت بوده می باشد را افزایش دهد، زیرا که شرکت ها برای تامین سرمایه به بازار متوسل می شوند و بایستی بتوانند از طریق مکانیزم های مطلوب حاکمیت شرکتی اعتماد عموم را جلب نمایند.وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیب پذیری بازارهای در حال توسعه مانند بازار ایران پیش روی بحران های مالی می کاهد. همچنین با برقراری عناصری از حاکمیت شرکتی در ساختار اقتصادی کشور می توان، ابزاری برای کشف و مبارزه با بعضی جرائم اقتصادی فراهم نمود. نکته دیگر این می باشد که به نظر می رسد بتوان با شناخت مفهوم حاکمیت شرکتی و بکار گیری اصول و قواعد آن به تدوین و اصلاح قانون تجارت، اصول حسابرسی، قوانین حاکم بر بورس و… کمک نمود. (رهبری،1383،7) همچنین اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش از انجا می باشد که می تواند به بومی سازی متغیرهای پژوهش همچون حاکمیت شرکتی کمک شایان نماید.

[1].Enron

[2].Global crosing

[3].petra

[4].Sarbanes- Oxely

[5].Higgs

[6].Smith

Solomon &solomon.[7]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف کلی:

هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.

اهداف فرعی:

  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استقلال و ترکیب و ویژگیهای هیات مدیره
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به افشا و شفافیت
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به حقوق مالکیت
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به جبران خدمات(حقوق و مزایا) مدیران و کارکنان
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدیریت ریسک
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به نظارت حسابرسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی  با فرمت ورد