متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )

قسمتی از متن پایان نامه :

علت های زیر را برای شدت در نظر داشتن توانمندسازی بر می شمرند:

۱. مطالعات مهارت های مدیریت نشان می دهد که توانمندسازی زیردستان بخش مهمی از اثربخشی سازمانی و مدیریتی می باشد.

۲. تجزیه و تحلیل قدرت و کنترل در سازمانها حاکی از این می باشد که سهیم کردن کارکنان در قدرت و کنترل، اثربخشی سازمانی را افزایش می دهد.

۳. تجربیات تشکیل گروه در سازمان دلالت بر این دارد که راهبردهای توانمندسازی کارکنان تأثیر مهمی در ایجاد و بقاء گروه و در نهایت بقای سازمان دارد.

 

در مدیریت معاصر تصمیم گیری به عنوان فرآیند حل یک مسأله تعریف شده می باشد و اغلب به تصمیم گیری، حل مسأله نیز گفته می گردد. می توان گفت تمام فعالیت ها و اقداماتی که در همه زمینه ها توسط افراد بشر انجام می گردد، حاصل فرآیند تصمیم گیری می باشد. برای اتخاذ یک تصمیم مساعد بایستی بتوان، ارزش هر یک از نتایج احتمالی را که پس از انجام تصمیم او حاصل خواهد گردید، پیش بینی کرده و به گونه ضمنی این ارزش ها را با نوعی مقیاس کمی مقایسه، و احتمال موفقیت را مطالعه نماید، که این کار همیشه ساده نخواهد بود. تصمیم گیری از اجزای جدایی ناپذیر مدیریت به شمار میآید و در هر وظیفه مدیریت به نحوی جلوه گر می باشد؛ در تعیین خط مش های سازمان، در تدوین هدفها، طراحی سازمان، انتخاب، ارزیابی و در تمامی اعمال مدیریت. تصمیم گیری جزء اصلی و رکن اساسی می باشد. به نظر هربرت سایمون[1]، تصمیم گیری جوهر اصلی مدیریت می باشد و حتی می توان مدیریت را مترادف با آن دانست.   وی نظریه تصمیم گیری خود را تحت عنوان «مدیر به عنوان تصمیم گیرنده» ارائه نمود. به نظر او تصمیم گیرنده فردی می باشد که در تقاطع راه ها، در لحظه انتخاب، آماده می باشد که دریکی از مسیرها پا گذارد. اگر مدیریت را مترادف با تصمیم گیری بدانیم، دیگر انتخاب تنها یک راه از راه های دیگر تصمیم گیری نیست، بلکه عنوان تصمیم گیری به کل فرآیند اطلاق می گردد. در بسیاری از سازمان ها به ویژه سازمان های اداری و عمومی، تصمیمات اتخاذ شده با نسبت های متفاوت شامل هر دو تصمیمات اجرایی و سیاست گذاری می گردد.

رشد سریع فناوری های جدید، تمامی جوانب سازمان ها را به نوعی تحت تأثیر قرار داده می باشد. تغییرات سریع فناوریهای وین باعث تغییر ماهیت کارها شده می باشد و رایانه ها ، رباط ها و دستگاههای کاملاً خودکار جایگزین مشاغل روتین شده اند. این ابزار، تغییرات شدیدی در نوع مهارت های مورد نیاز افراد و اعضای سازمان ها ایجاد کرده اند. بدیهی می باشد برای رویارویی با چنین چالشی کارکنان بایستی در تمامی جهات رشد کنند.  در دهه های اخیر، توانمندسازی کارکنان به عنوان یکی از دغدغه های مدیران تبدیل شده ؛ زیرا حجم کاری مدیران به سرعت افزایش یافته می باشد. پس مدیران بایستی به زیردستان خود اعتماد کنند؛ در واقع شرایط کاری و رقابت سازمان ها بیش از هر چیز دیگری مدیران را وادار به توانمندسازی کارکنان می کند. به طوری که امروزه توانمندسازی کارکنان یکی از اعجازآورترین رویکردهای توسعه منابع انسانی می باشد ؛ که منجر به بالندگی نیروی انسانی و سازمان میشود. توانمندسازی یک حرکت همیشگی می باشد و اهمیت آن همواره رو به افزایش می باشد ؛ چراکه اساس توسعه در کسب و کار امروز ، همگام بودن با تغییرات اجتماعی، دستاوردهای تکنولوژی و تقاضای محیط رقابتی می باشد و سازمان ها نیازمند افرادی هستند که بتوانند بهترین بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته را ارائه دهند ، نوآوریها را بیابند و بتوانند محصولات و خدمات خود را بهبود بخشند. در ادامه به چکونگی اثر گذاری فناوریهای جدید اطلاعاتی بر توانمندیهای کارکنان خواهیم پرداخت.

[1]  Herbert Simon

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1  اهداف کلی:

1-مطالعه اندازه تاثیر فناوری های جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان.

2- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد فناوری های جدید و بهره برداری مناسب از سیستم.

که برای وصول به این اهداف اصلی لازم می باشد اهداف جزئی مشروحه ذیل نیز وصول شوند.

1-4-2  اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط بین آموزش کارکنان با فناوریهای جدید در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

2-تعیین ارتباط بین وجود اینترنت در سازمان به توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

3- تعیین ارتباط بین وجود شبکه های ارتباطی در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

4- تعیین ارتباط بین وجود نرم افزارهای مناسب در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

5- تعیین ارتباط بین وجود متخصصین رشته IT  در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

6- تعیین ارتباط بین سیستم های همکاری مشترک  DELدر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

7- تعیین ارتباط بین کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم اتوماسیون در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

8- تعیین ارتباط بین  شفافیت در انجام کارها [1]در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

 بهره گیری از فناوری اطلاعات، شفافیت در انجام کارها را افزایش می دهد [1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )  با فرمت ورد