متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )

قسمتی از متن پایان نامه :

  • مقدمه:

اگر چه بهره گیری از رایانه از سال های دهه 50 میلادی در سازمان ها[1]ی بزرگ کشورهای صنعتی و توسعه یافته رایج بوده می باشد اما موضوع فناوریهای جدید[2] حتی تا دهه 80 میلادی کمتر در فرهنگ مدیریت آنها نظاره می گردد. فناوری مفهومی می باشد که تا به امروز تعریف جامع و دقیقی از آن ارائه نشده می باشد. بعضی در تعریف خود بر محور فناوری اطلاعات تاکید دارند و آن را مجموعه ای از سخت افزار ، نرم افزار ، پایگاه داده ها و دیگر تجهیزات ارتیاطی می دانند. و گروهی نیز با در نظر داشتن نو آوری های حاصل از آن ، به مجموعه ای از سیستم ها ، کاربران و مدیریت اطلاعات کاربران سازمان تاکید دارند که  می تواند شیوه کسب و کار را دچار تحول نماید. در کشور ما نیز اگر چه گام هایی در به کار گیری فناوریهای جدید در زمینه های تازه برداشته شده می باشد و این موضوع در دانشگاهها مطرح و تدریس می گردد اما هنوز ناشناخته می باشد و همواره یک نگرانی وجود داشته می باشد که با در نظر داشتن نو بودن مفاهیم ، افراد بر اساس ذهنیات و برداشت های خود آن را مطرح کرده اند. که گاه فناوری را در حد رایانه و کاربرد آن تنزل داده اند. در سال های اخیر حرکت های بسیار خوبی نظاره می گردد که در صورت تحقق می تواند زیر بنای بهره گیری مناسب از فناوریهای جدید را به همراه داشته باشد. طریقه مستمر و رو به رشد و تحول در شئون مختلف حیات اجتماعی و پیشرفت های شگرف و عمیق مدیریت موجبات تحول ساختارهایی از اشکال سنتی به سوی ساختارهای پیچیده تر و تخصصی فراهم آورده می باشد.امروزه به مقصود اداره صحیح سازمان و اتخاذ تصمیمات منطقی و درست توسط مدیران ، بکارگیری فناوری های جدید امری اجتناب ناپذیر می باشد ( صداقت و همکاران,1388 ). داشتن اطلاعات دقیق ، مرتبط و به هنگام باعث بالا رفتن سرعت و دقت تصمیم گیری شده و از تصمیمات نادرست جلوگیری می کند. مدیران بایستی تصمیم بگیرند و این امر مستلزم برخورداری از اطلاعات درون و برون سازمانی ونیز امکان بهره برداری بهینه از آنها را دارد.(کستلز, 1386). فناوری های جدید اطلاعات تاثیر بسزایی در صحت ، دقت ، اقتصادی بودن و بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران و کارکنانشان دارد. در این پژوهش به تأثیر فناوری های جدید در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان پرداخته می گردد. در این فصل اظهار مساله پژوهش ، اهمیت و ضرورت, اهداف و فرضیه های پژوهش , مورد مطالعه قرار می گیرند.

[1]  Organization

[2]  New Technologies

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1  اهداف کلی:

1-مطالعه اندازه تاثیر فناوری های جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان.

2- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد فناوری های جدید و بهره برداری مناسب از سیستم.

که برای وصول به این اهداف اصلی لازم می باشد اهداف جزئی مشروحه ذیل نیز وصول شوند.

1-4-2  اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط بین آموزش کارکنان با فناوریهای جدید در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

2-تعیین ارتباط بین وجود اینترنت در سازمان به توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

3- تعیین ارتباط بین وجود شبکه های ارتباطی در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

4- تعیین ارتباط بین وجود نرم افزارهای مناسب در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

5- تعیین ارتباط بین وجود متخصصین رشته IT  در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

6- تعیین ارتباط بین سیستم های همکاری مشترک  DELدر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

7- تعیین ارتباط بین کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم اتوماسیون در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

8- تعیین ارتباط بین  شفافیت در انجام کارها [1]در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 بهره گیری از فناوری اطلاعات، شفافیت در انجام کارها را افزایش می دهد [1]

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )  با فرمت ورد