سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

سیستم های حاکمیت شرکتی

بررسیهای انجام شده نشان می دهد که هر کشوری سیستم منحصر به فرد خود را دارد و به اندازه کشورهای دنیا سیستم حاکمیت شرکتی هست .سیستم حاکمیت شرکتی در یک کشور با تعدادی از عوامل داخلی مانند ساختار مالکیت شرکتها ،وضعیت اقتصادی ،سیاستهای دولتی و فرهنگ معین و مشخص می گردد . همچنین عوامل خارجی از قبیل اندازه جریان سرمایه از خارج به داخل کشور،وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه گذاران نهادی بین المللی ،بر سیستم حاکمیت شرکتی یک کشور تاثیر دارند. (محمود زاده ، 1390)

کوشش های زیادی برای طبقه بندی سیستم های حاکمیت شرکتی صورت گرفته می باشد که یکی از بهترین طبقه بندی ها که از مقبولیت بیشتری نزد صاحب نظران برخوردار می باشد ، طبقه بندی معروف سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی می باشد. فرانکس و مایر(2014) و شورت و همکاران (2008) این نوع طبقه بندی را مورد بحث قرار داده اند. در واقع ،اغلب سیستم های حاکمیت شرکتی بین این دو گروه قرار می گیرند و در بعضی از ویژگیهای آنها مشترک هستند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی ناشی از وجود تفاوتهایی بین فرهنگ و سیستم های قانونی آنها می باشد.

1- سیستم های درون سازمانی

سیستم حاکمیت درون سازمانی ،سیستمی می باشد که در آن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. آنها ممکن می باشد اعضای خانواده موسس(بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک های اعتباردهنده ،شرکت های دیگر یا دولت باشند. به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج بین شرکت ها و سهامداران عمده آنها ،سیستم های ارتباط ای نیز گفته  می گردد.

هر چند در مدل حاکمیت شرکتی درون سازمانی به علت روابط نزدیک بین مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری هست،لکن معضلات جدی دیگری پیش می آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل (مدیریت) در بسیاری از کشورها از قدرت سوءاستفاده می گردد. سهامداران اقلیت نمی توانند از عملیات شرکت آگاه شوند.شفافیت کمی هست و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می رسد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف کلی:

هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.

اهداف فرعی:

  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استقلال و ترکیب و ویژگیهای هیات مدیره
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به افشا و شفافیت
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به حقوق مالکیت
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به جبران خدمات(حقوق و مزایا) مدیران و کارکنان
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدیریت ریسک
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به نظارت حسابرسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی  با فرمت ورد